Voorstellingen – dit seizoen


1c
                                 
ZEE OM ZEEP (6+)                                                                                               
BOSWEG (4+)
Een musical over de plasticvervuiling in de oceanen                                            Een muzikale en plant-aardige voorstelling over het bos